Oma kehittyminen rokottajana

  • Rokotustilanteessa huomioidaan aina yksilöllinen potilaskohtaaminen.
  • Rokottajan tulee osata mukautua ja ottaa asiakas vastaan mahdollisine jännityksineen tai pelkotiloineen.
  • Tilan on oltava asiaan kuuluva, valoisa, jossa tulee olla apupöytä rokotuksen käyttökuntoon saattamiseksi sekä asianmukaiset jäteastiat.
  • Rokottajan on oltava ammatillinen, rehellinen ja osattava vastata asiakkaan kysymyksiin sekä osattava antaa ohjeita mahdollisten haittavaikutusten ilmaantuessa.
  • Rokottajan pitää osata dokumentoida rokotukseen liittyvät asiat asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Erityisesti haluan harjaantua vielä itse rokotus tekniikassa. Vahvuuteni on erilaisten ihmisten kohtaaminen, pidän asiakaspalvelusta. Opin paljon uutta näiden kurssien aikana, mutta oppiminen jatkuu läpi elämän. Tästä on hyvä ponnistaa kohti työelämää.

Minna Anttila l MTERSK16